O, by Chrystus miał dom w sercu mym (O that Christ may make His Home; DM18)

Melodia 1

Ref.: O, by Chrystus miał dom w sercu mym,
Zdobył całą przestrzeń w nim
I przesycił życiem swym!
Abym wraz z innymi poznać w pełni mógł,
Jak bezmierny jest mój kochający Pan.

1. Ojcze wybacz mi westchnienia me,
Gdyż od dawna nic nie zmienia się;
Więc we łzach do Ciebie modlę się:
Poprzez swego Ducha mego wzmocnić chciej.

2. Gdy dziś otworzyłem Słowo Twe,
Sił mi brakło, by przeczytać je;
Więc, mój Panie, potrzebuję Cię,
Byś we wnętrzu mym swą siłą wzmocnił mnie.

3. Kiedy sam załamywałem się,
Pan dał świętych, aby wesprzeć mnie;
Nie mógłbym sam nigdy pojąć Cię,
Ale ze świętymi Tobą cieszę się.

4. Dałeś poznać mi też kościół swój,
Lecz tak wiele trudno puścić mi;
Jednak mówię w sercu mym „amen”;
Co za radość dziś wypełnia wnętrze me.