O naszych drogich dzieciach (D48)

Melodia 1

1. O naszych drogich dzieciach,
O Panie, myślisz wciąż,
Bo ukochałeś wszystkie,
Bezcenne wszystkie są.
Wybrałeś je dla siebie —
Tę wizję wzmocnij w nas.
Wkorzeniaj je w kościoły,
Składamy Ci z nich dar.

2. Do takiej wizji, Panie,
Chciej dodać serce nam
Do pracy i do służby,
W modlitwie zdolne trwać.
Na miarę troski Twojej
Do serc nam troskę wlej,
Byś w nasze dzieci wszczepić
Mógł wizję naszych serc.

3. By kiedyś filarami
Kościoła były, spraw.
Daj je odzyskiwaniu,
Od złego wieku zbaw.
Spraw, byśmy — słudzy Twoi —
Wytrwale mogli nieść
O dzieci stałą troskę,
Odzyskiwanie Twe.