80 — Jak wszechzawierający Tyś! (R145; E197; 3.35)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Jak wszechzawierający Tyś!
Bóg wszczepił w Ciebie nas
I jako dział nam Ciebie dał,
Byś mógł być wszystkim nam.

2. Mądrością Bożą jesteś nam,
Zbawienia w Tobie dar;
Jedyną zbawczą drogą Tyś,
Jedynym wyjściem nam.

3. Sprawiedliwością naszą Tyś,
Tym, czego żąda Bóg;
Usprawiedliwił w Tobie On
I nas dopełnił już.

4. Świętością naszą jesteś Ty,
By przeobrazić nas;
Do siebie, uświęcając wciąż,
Ty upodobnisz nas.

5. Tyś odkupieniem naszym jest,
By nam swój wygląd dać;
Przemienisz nasze ciała, by
W swą wolność tak wnieść nas.

6. Gdy Ciebie wspominamy tu,
Radując Tobą się,
Przyspieszyć chcemy powrót Twój
I wiecznie Ciebie mieć.

7. O, jak wspaniale tutaj być,
Mieć przedsmak słodki ten!
Wolimy jednak z Tobą być
I pełny smak już mieć.