102 — Jak chwalebny, Panie, jest Twój stół (R177; E1112; 3.29)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Jak chwalebny, Panie, jest Twój stół!
Ty, Gospodarz, go zastawiasz,
W domu swoim nas ugaszczasz.
Jak chwalebny, Panie, jest Twój stół!

Ref.: Alleluja! Alleluja!
Alleluja za ucztę tę!
Alleluja! Alleluja!
Jak chwalebny, Panie, jest Twój stół!

2. Jak radosny, Panie, jest Twój stół,
Gdy społeczność mamy przy nim!
Alleluja, znaleźliśmy!
Jak radosny, Panie, jest Twój stół!

3. O! Jak cenny, Panie, jest Twój stół!
Chleb i wino śmierć Twą głoszą;
Odrzucamy życie duszy
Przez nasz udział, Panie, w stole Twym.

4. Jak znaczenia pełen jest Twój stół!
Chleb przedstawia nas — Twe Ciało,
Które tak umiłowałeś.
Jak znaczenia pełen jest Twój stół!

5. Jak odświeża, Panie, nas Twój stół!
Pełne w nim zaspokojenie,
Potrzeb co dzień on spełnieniem.
Jak odświeża, Panie, nas Twój stół!

6. Jak zachęcający jest Twój stół!
„Aż On przyjdzie” — obietnicą
I nadzieją w naszym życiu.
Jak zachęcający jest Twój stół!