67 — Chwal, duszo ma, Wszechmocnego i Króla wszechświata! (E166)

Słowa: Joachim NeanderMelodia 1

1. Chwal, duszo ma, Wszechmocnego i Króla wszechświata!
Niech się twa prośba gorąca z podzięką przeplata!
W górę się zwróć,
Harfo i lutnio, się zbudź!
Niech pieśń twa w niebo ulata!

2. Chwal Wszechmocnego, co wszystkim tak mądrze kieruje,
Który na skrzydłach cię orlich bezpiecznie piastuje,
Który ci dał
W dobrach rozlicznych twój dział!
Czy serce twoje to czuje?

3. Chwal Wszechmocnego, co cudnie cię tak ukształtował,
Zdrowiem obdarzył i drogi ci zawsze torował!
Z iluż to trwóg
Wielki, potężny cię Bóg
Dziwną swą mocą ratował!

4. Chwal, duszo ma, Wszechmocnego, co ci błogosławił,
Co się w strumieniach miłości tak dziwnie objawił!
Duchu mój, miej
Boga w pamięci wciąż swej,
Byś miłość Jego rad sławił!

5. Chwal, duszo ma, Wszechmocnego gorącym westchnieniem!
Chwalże Go wszystko, co żyje z Abrama nasieniem!
On blaski swe
W serce twe biedne ci śle.
Chwal Go na wieki swym pieniem!