95 — Na miłości stole Twym (R165; E223; 3.30)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Na miłości stole Twym
Ustawione kielich, chleb;
Udział mając, Panie, w nich,
Tobą tu karmimy się.
Jakże dziękujemy za
Błogosławieństw kielich ten,
Za zbawienie pełne w nim,
Wszystko, co w nim dać nam chcesz.

2. On Twą krwią przelaną, byś
Mógł przebaczyć grzechy nam;
On przymierzem dla nas, by
Twe błogosławieństwa dać.
Śmierci Tyś skosztował i
Kielich gniewu wypił sam,
Błogosławieństw kielich tak
Jako dział zyskując nam.

3. W nim udziałem naszym Bóg;
Upadliśmy, tracąc Go,
Lecz Tyś przelał swoją krew,
Aby nam był wszystkim On.
Odkupienie, życia dar,
Pokój — wszystko mamy w nim;
W tym, co zaplanował Bóg,
Pewny udział mamy dziś.

4. Boski, pełen kielich ten
Wiecznie nam dostępny już,
A niebiański jego smak
Dla nas przygotował Bóg.
I w miłości pijąc go,
Wspominamy, Panie, Cię;
Tak też całe dzieło Twe
W duchu działem naszym jest.