92 — Dziś zachwyt budzi w nas Twój stół (R162; E220; 3.15)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Dziś zachwyt budzi w nas Twój stół
I znaki na nim tu:
Bochenek ten i kielich Twój,
Jak zaplanował Bóg.

2. Bochenek to jest życia chleb —
Niebiański pokarm nasz,
Rozdany nam przez śmierć Twą, by
Nam udział w Tobie dać.

3. Udziałem naszym kielich Twój —
W nim Twoja, Jezu, krew;
Błogosławieństwo Twoje w nim
I to, co Boże jest.

4. Tyś chlebem życia — dzieląc Go,
Możemy Ciebie jeść;
W miłości wspominając Cię,
Karmimy Tobą się.

5. W kielicha piciu cieszy nas
Twych błogosławieństw dar;
W radości wspominamy Cię,
Aż przyjdziesz zabrać nas.

6. Chleb jedząc, kielich pijąc Twój,
Głosimy Twoją śmierć,
Świadczymy, żeś udziałem nam
I życiem naszym jest.

7. Czekamy na chwalebny czas,
By w pełni z Tobą być,
Ucztować z Tobą wiecznie już,
Na zawsze Ciebie czcić.