51 — Jak wielkie odkupienie Twe (R84; E116; 3.18)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Jak wielkie odkupienie Twe,
Łaskawy Panie mój!
Ty dokonałeś dla mnie go,
Bym był na zawsze Twój.
Tyś boski, tajemniczy jest,
Przekraczasz myśli me;
Twe odkupienie wielkie tak!
Brak sił, by wielbić je.

2. Na krzyżu Twój przebito bok,
Krew, woda trysły zeń,
By boskie życie rozdać nam,
Odkupić to, co Twe.
Bóg przyjął nas, bo Twoja krew
Już zmyła wszelki grzech,
A odrodzenie życiem Twym
Jednoczy z nami Cię.

3. Tyś ziarnem, które pękło, by
Tak wiele ziaren mieć
I zmieszać, uformować je,
By Ciałem stały się.
Jesteśmy dziś przyrostem Twym,
Tyś zawartością w nas;
Ty przez nas życie żyjesz swe,
By w nas Cię ujrzał świat.

4. Jesteśmy Ciałem Twoim, więc
Dziś w nas osiedlasz się;
Tu możesz swój uzyskać dom
I powierników mieć.
Odpowiedniczką Twoją my,
By zadowolić Cię;
Dziś w jednym Ciele z Tobą wraz
Cieszymy Tobą się.

5. Gdy wspominamy tutaj Cię,
Symbole widząc te,
Za odkupienie pełne tak
Przelewa chwała się.
Dziś uwielbiamy, Panie, Cię —
Jesteśmy Ciałem Twym,
Mieszkaniem i małżonką Twą,
Więc dziękujemy Ci.