97 — Przez Twój chleb i kielich, Panie (R168; E227; 3.13)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Przez Twój chleb i kielich, Panie,
Śmierć Twą wystawiamy dziś;
Miłość Twoją rozważamy,
Czcimy ogrom cierpień Twych.
Chleb i kielich w oddzieleniu
Twą nam objawiają śmierć;
Wdzięcznym duchem w uwielbieniu
Tobie tę śpiewamy pieśń.

Ref.: Kielich Twoich cierpień
Nam błogosławieństwem;
Odkupieńcza Twoja miłość
Chwały wzbudza pieśń.

2. Cenną krew przelałeś, Panie,
By do Boga przywieść nas,
Byśmy już nieoddzieleni
Mogli widzieć Jego twarz.
Sprawiedliwość Boża, chwała
Już zaspokojone są;
Przez Twej śmierci pełnię zasług
W Bogu mamy dzisiaj dom.

3. Święte Świętych już otwarte,
Gdyż zasłonę rozdarł Pan;
Usunięte już przeszkody —
Łaski tron dostępny nam.
Miłosierdzie Twe i łaska
W porę tam pomogą nam,
Gdy pijemy żywą wodę,
Tak poznając Boga smak.

4. W łasce swej nas odkupiłeś,
Kapłanami czyniąc nas;
W swej słodyczy udział dałeś
Poprzez świętej służby dar.
Twoja śmierć wylała na nas
Strumień błogosławieństw tych,
Byśmy Ciebie wspominali,
Aż będziemy z Tobą pić.