96 — Dzieląc, Panie, kielich ten (R166; E224; 3.31)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Dzieląc, Panie, kielich ten,
Chwalić tu musimy Cię
Za przelaną za nas krew;
Któż doceni wartość jej?
O, jak cenna Twoja krew!
Kres problemom kładzie mym;
Przez skuteczność Twojej krwi
Lęk i troska obce mi.

2. Dzięki Twej bezcennej krwi
Nowy dziś testament jest;
Krew w przymierzu lepszym tym
Fundamentem stała się.
Bóg odkupić zechciał nas,
Lecz nie srebrem, złotem — nie,
A Twą drogocenną krwią;
Wyraz w niej miłości Twej.

3. By odpuścić grzechy nam,
Za nas swą przelałeś krew,
Co spełniła wszystko to,
Czego Bóg domagał się.
Ty obmyłeś z grzechów nas
W swojej przepotężnej krwi,
Więc sumienie czyste nam
Daje służyć Bogu dziś.

4. Twa oddzielająca krew
Uświęcenie dała nam;
Twa zachowująca krew
Świadczy o świętości w nas.
Twa przejednująca krew
Usprawiedliwiła nas;
Przez Twą odkupieńczą krew
Bóg zaspokojenie ma.

5. Tyś na krzyżu przelał krew,
By pojednać z Bogiem nas,
Byśmy w społeczności z Nim
Mogli wciąż w pokoju trwać.
Poprzez udział w Twojej krwi
Wieczne życie mamy Twe;
W Twojej krwi i w życiu Twym
Odpoczynek, wolność jest.

6. Dziś Twa pokropienia krew
W niebie mówi dla nas wciąż
Coś lepszego; broni nas
Przed szatanem mocą swą.
Daje nam pokonać go
Krew zwycięska, Panie, Twa;
W niej zwycięstwo nasze jest
Nad tym, co oskarża nas.

7. Dziś społeczność w Twojej krwi
Ze świętymi mamy tu;
Pod przykryciem pełnym jej
Wolny nasz nie słabnie duch.
Jak wysłowić mamy więc
To, co daje Twoja krew?
Wieczność całą trzeba mieć,
By wyrazić wartość jej.