101 — Zebrani jako Twoje jedno Ciało (R173; E1107; 3.38)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Zebrani jako Twoje jedno Ciało,
Jesteśmy jedno, chociaż wielu nas;
Jako Twe członki życie Twe dzielimy,
To życie wewnątrz jedno czyni nas.

Ref.: W całym wszechświecie jedno Ciało jest,
Na ziemi wyrażamy je;
Stoimy jako jedno w miastach swych,
By wszyscy to ujrzeli dziś.

2. Jeden bochenek, symbol Twego ciała,
Złamany, by dzielili święci go;
Jedząc ten chleb i mając w nim swój udział,
Jedność z świętymi ogłaszamy swą.

3. Na stole jeden chleb i jeden kielich,
Więc tylko jedno dziś możemy być;
Pan nas odkupił, swym uczynił Ciałem;
„Amen! Jesteśmy jedno!” — głośmy dziś!

4. Stoimy jedno, nic nas nie podzieli,
Bo nasza jedność to sam Chrystus jest;
W jedności jemy jeden chleb i kielich;
Tak jedność ta widzialna staje się.

5. Jak cieszy nas błogosławiona jedność!
Wiemy, że w niej zaspokojenie Twe;
Dzielimy, Panie, z Tobą słodki przedsmak
Tego, co zdarzy się w wesela dzień.