41 — Pan jest bliski dla nas wszystkich, wzywających Go (R61; E1083; 3.26)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Pan jest bliski dla nas wszystkich, wzywających Go;
Gdy wołamy, On nas wzmacnia obecnością swą.
Gdy Go szukasz — znajdziesz Go; gdy wzywasz — blisko jest;
Wzywanie Pana sprawia, że radują serca się.

Ref.: Jezus — to imię brzmi!
Panie Jezu! Życie jest w nim;
Jest zwycięskie, jest chwalebne,
Wywyższone to imię jest.
Jezus! Umacnia nas!
Panie Jezu! Pociesza nas!
Wzywaj wszędzie je, wdychaj, modląc się!
Panie Jezu! Chwalimy Cię!

2. Wzywaj więc imienia Pana, by zbawionym być;
Panie Jezu, alleluja, wolny jesteś w nim!
Możesz wznieść zbawienia kielich przez wzywanie Go;
Zbawienie od wszystkiego daje drogie imię to.

3. Żydzi, Grecy dziś dla Pana tacy sami są;
On bogaty jest dla wszystkich wzywających Go.
Panie, co za radość wzywać i naprawdę żyć!
Gdy wdycham imię Twe, Tyś jest zaspokojeniem mi.

4. Mam upodobanie w Bogu, który zbawił mnie;
W każdym czasie i nastroju Pana wzywać chcę.
Wzywać Pana będę więc, jak długo będę żył,
Bo skłonił ku mnie ucho swe i łaskę daje mi.

5. Pan jest godzien chwały, więc będziemy wzywać Go;
Panie Jezu, jakże serca nasze wdzięczne są!
Pana w każdym miejscu więc wzywamy z tymi, co
Wzywają czystym sercem Go i w łasce trwają wciąż.