54 — Chwal Go! Chwal Go! On Zwycięzcą! (R92; E124; 3.6)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Chwal Go! Chwal Go! On Zwycięzcą!
Chrystus jest Zwycięzcą dziś!
W Nim sąd grzechu, kres Adama,
Pełne odkupienie w Nim!
On złe moce przezwyciężył,
Triumfując poprzez krzyż!

2. Chwal Go! Chwal Go! On zmartwychwstał!
Bóg Go z martwych wzbudził wnet!
Chrystus śmierci moc pochłonął,
By nas z śmierci w życie wnieść!
Rozbił piekło, ciemność złamał,
A moc Jego jawna jest!

3. Chwal Go! Chwal Go! Wniebowstąpił!
Bóg posadził Go na tron!
Ponad władze wywyższony,
Imię ma najwyższe On!
Wszelką władzę On otrzymał,
Aby rozbić wroga w proch!

4. Alleluja, On zwyciężył,
Na Golgocie odniósł triumf!
Alleluja, zmartwychpowstał,
Swe zwycięstwo głosi Król.
Alleluja, wywyższony,
By na wieki rządzić już!