262 — Życie to sam Ojciec Bóg w Chrystusie (R439; E1193; 9.2)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Życie to sam Ojciec Bóg w Chrystusie,
Który jako Duch dziś wpływa w nas.
Jak cudownie jest osobę Jego mieć!
Przeobfitym życiem On w nas jest.

2. Kiedy się na Niego otwieramy,
Odrodzenia doświadczamy cud;
Inne życie w nas obficie płynie, aż
Żywy Bóg napełni całych nas.

3. On w nas dziś jest życiodajnym Duchem
I z naszego ducha wpłynąć chce
W serce nasze, gdzie przemieni każdą część
Życiem, które daje nam co dzień.

4. Z Nim więc dziś musimy współpracować,
Ku Synowi zwracać umysł swój;
Więc porzućmy to, co nam zasłania Go,
Cały umysł niech posiądzie On.

5. Panie, duch nasz ludzki Cię zawiera,
Byś swój zamysł w nas wypełnić mógł;
Gdy nasz umysł dziś porzuci starą myśl,
Życiem i pokojem będziesz Ty.

6. Przeobfita rozkosz z Twego Słowa
Każdą naszą niech pochwyci myśl;
Zasób w Słowie Twym — nasz umysł mieszka w nim —
W pełni niech uświęci każdą myśl.

7. Życia tego więc zastosowanie
To na Syna zwracać umysł swój;
Chwała, Panie, Ci za sposób na to, by
Nieustannie dziś przez Ciebie żyć!