260 — Jak chwalebne to, jak święte! (R437; E602; 9.1)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Jak chwalebne to, jak święte,
Że Bóg życiem wiecznym jest!
Pełnym, mocnym, miłosiernym,
Czystym, niekończącym się!
Boża pełnia i natura
W życiu tym ukryta jest.

2. Miłujący i łaskawy,
Życiem dla nas jest Bóg sam;
On w człowieku zawarł ducha,
Aby swój wypełnić plan.
Być przyjętym przez człowieka
Bóg w skrytości zawsze chciał.

3. Co za miłość, co za łaska,
Że Bóg — życie — w ciało wszedł!
Nie pozostał sam w ukryciu,
Lecz objawił ludziom się.
Kiedyś w ciele, jako Duch dziś
Daje poznać życie swe.

4. Jak dostępny jest w Chrystusie
Bóg, by naszym życiem być!
Chrystus Bogiem jest wcielonym,
Który się ujawnił w Nim.
Chrystus umarł i zmartwychwstał,
By w nas wejść i życiem być.

5. Jest to cudem, że Bóg dzisiaj
Jako Duch nam życiem jest!
Po tym, jak przez proces przeszedł,
Znany jako Duch dziś jest.
Przekonuje i oświeca,
By osiedlić w ludziach się.

6. Jak jest cenne, by w ten sposób
Trójjednego Boga znać!
Najpierw Ojciec przyszedł w Synu,
By Syn Duchem mógł się stać.
Wchodząc w nas, ten Duch obdarza
Bogiem jako życiem nas.

7. Jak tajemne, lecz realne,
Że Bóg płynie we mnie dziś!
W sercu mym, w jedności ze mną —
Przyszedł, by mym życiem być.
Alleluja! Ciebie, Panie,
Wielbić chcę i wiecznie czcić!