40 — Wywyższaj Jego imię wciąż (R58; E77; 3.39)

Słowa: Margaret E. BarberMelodia 1

1. Wywyższaj Jego imię wciąż!
Głoś niebo z ziemią jego moc!
Zwycięski, nadchodzący Król,
Zabrzmi na ziemi chwała Mu.

2. Wywyższaj ciągle imię to!
Ono jest nam schronieniem wciąż;
Bezpieczni, wolni, syci w nim,
Zwycięstwo jest w imieniu tym.

3. Wywyższaj Jego imię wciąż!
Ziemią zachwieje jego moc;
Grzech, śmierć, cierpienie skończą się,
Bo Chrystus zakróluje wnet.

4. Wywyższaj ciągle imię to!
Dla królów Królem będzie On;
Wywyższać je nad inne chciej —
Jego kochamy, On nasz jest.

5. I na imienia tego dźwięk
Każde kolano zegnie się;
Przez krzyż On wszystkich Pan i Król,
Ziemia swój hołd wnet złoży Mu.