74 — Jezu, nasz Panie, uwielbiamy Ciebie (R130; E180; 3.40)

Słowa: H. d'A. ChampneyMelodia 1

1. Jezu, nasz Panie, uwielbiamy Ciebie,
Śpiewając Tobie, gdyś na tronie swym;
Ubłogosławieni w Twej obecności,
Głosimy, żeś godny jest naszej czci.

Ref.: Panie, Tyś godzien, Panie, Tyś godzien,
Jedynie Tyś godzien wielbienia dziś;
Ubłogosławieni w Twej obecności,
Głosimy, żeś godny jest naszej czci.

2. Prawdziwy Bóg stał się w pełni człowiekiem,
By umrzeć za nas, uniżył się tak;
Był obiecanym „nasieniem kobiety”,
Podeptał węża i głowę mu starł.

3. W pokorze swej pozwoliłeś stworzeniom
Pojmać Cię i zadać krzyżową śmierć;
Człowiek Cię nie chciał, a Bóg Cię porzucił,
Przed stratą, mrokiem nie cofnąłeś się.

4. Jakże chwalebny Twój tryumf nad śmiercią!
W zwycięskiej bitwie odparłeś moc jej;
Więc nie możemy przemilczeć nowiny,
Żeś Ty pokonał grób, ciemność i śmierć.