Wszystko, co zyskiem było (What things were gains to me; M49)

Melodia 1

1. Wszystko, co zyskiem było,
Dzisiaj już stratą jest.
Jezus uwolnił mnie
Z przeszłości mej.
Wszystko, co miałem:
Rzeczy dobre, a także złe,
Za gnój uznaję,
Aby dziś zyskać Go.

Ref.: Nie poddam się! Nie!
O, nie ustanę w biegu!
Osiągnę cel,
Cel mego powołania!
Naprzód co dzień! Tak!
Podążać będę, aby
Pochwycić Go,
Bo pochwycił mnie.

2. Co za mną, zapominam;
Teraz wytężam się
Ku temu, co przede mną!
Wciąż więcej chcę!
W Nim wzrastać i w Nim trwać,
Jego wciąż lepiej znać;
O, byle tylko bym
znalazł się w Nim!