Gdzie ty udasz się, pójdę ja — Rt 1:16–17 (Wherever you go, I will go; M70)

Melodia 1

Gdzie ty udasz się, pójdę ja,
Gdzie zamieszkasz, tam zamieszkam ja;
Za lud swój twój lud obiorę,
A twój Bóg zostanie mym.

Gdzie ty udasz się, pójdę ja,
Gdzie zamieszkasz, tam zamieszkam ja,
Za lud swój twój lud obiorę,
A twój Bóg zostanie mym.

Tam, gdzie umrzesz ty, umrę ja,
I tam mnie pochowają.
Niech Jahwe o tym wie, że tylko śmierć
Od ciebie prawo ma oddzielić mnie.
Niech Jahwe o tym wie, że tylko śmierć
Od ciebie oddzielić może mnie.