29 — Wielbimy Cię, nasz Ojcze (R38; E48; 2.7)

Słowa: Alexander CarruthersMelodia 1

1. Wielbimy Cię, nasz Ojcze,
W jedności z Synem Twym,
Gdy z mroku wydobyci
Dzielimy miejsce z Nim.
On żyje jako człowiek,
Tam w górze w świetle trwa,
W Twej przychylności wiecznej,
W miłości Twej bez dna.

2. Ty jesteś Ojcem Jego
I naszym Ojcem też;
On Twym umiłowanym,
On cieszy serce Twe.
W radosnym uniesieniu
On sam wprowadza nas
W poznanie Twej miłości,
W oblicza Twego blask.

3. Twa miłość gorejąca
W Nim centrum swoje ma
I nigdy nie ustaje,
W Nim wiecznie kochasz nas.
W Nim miłość Twa i chwała
Znalazły wieczny port;
W Nim rzesze Jego braci
Synami Twymi są.