13 — Święty Ojcze, wielbiąc Ciebie… (R18; E22; 2.8)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Święty Ojcze, wielbiąc Ciebie,
Wdzięczną Ci wznosimy pieśń;
Tyś jest święty, Tyś jest wzniosły,
Czcimy święte imię Twe.

2. Miłujące serce Twoje,
Wiecznie prawe drogi Twe;
Choć tak świętą masz naturę,
Wciąż Chrystusa w niej nam ślesz.

3. Uświęciłeś nas na wieki
Przez Chrystusa Pana krew;
Ty grzeszników oddzieliłeś
Prawdą, którą Słowo jest.

4. Uczyniłeś nas świętymi
Przez Świętego Ducha dar;
Cały duch, dusza i ciało
Uświęcone będą tak.

5. O! Jezusa życie święte
Mamy dzięki łasce Twej,
Byśmy mogli w Twej świętości
Uczestnictwo pełne mieć.

6. Gdy będziemy w świętym mieście
Dzielić z Tobą świętość Twą,
„Tyś jest święty” — ogłosimy
Już na zawsze wszystkim to.