20 — Ojcze, miłość Twa nas znała (R29; E34; 2.6)

Słowa: James G. DeckMelodia 1

1. Ojcze, miłość Twa nas znała,
Jeszcze zanim powstał świat,
Pociągnęła do Jezusa
I w niewolę wzięła nas.
I zachowa nas bezpiecznie
Teraz i po wieczny czas,
Teraz i po wieczny czas.

2. Miłość ta nas wciąż ogarnia,
Zsyła nam bogactwa swe;
Jej niezmienna moc nas trzyma,
Odpocznienie mamy w niej.
Boże Ojcze, Boże Ojcze,
Dziś ku Tobie płynie cześć,
Dziś ku Tobie płynie cześć.

3. O miłości Boże! Ojcze!
Chcemy głosić łaskę Twą,
Aż zrzucimy swe korony,
W chwale imię Twoje czcząc.
Niech brzmi zatem cześć i chwała
Bogu, Barankowi wciąż!
Bogu, Barankowi wciąż!