30 — Wiedzie nas, Ojcze, Twój kochany Syn (R39; E50; 2.19)

Słowa: Robert AllenMelodia 1

1. Wiedzie nas, Ojcze, Twój kochany Syn,
Aby po uczcie chwałę oddać Ci.
Jak cenna jest dla Ciebie ona, gdy
Tobie śpiewamy ją w jedności z Nim.

2. Bardziej niż Ciebie nam nie trzeba nic;
Nic mniej niż miłość Twa nie starczy nam.
Chwała Ci, Ojcze, Tyś nam poznać dał
Twe niestworzone życie, boski dar.

3. Twa droga miłość, Ojcze, sprawia, że
Nasza do Ciebie miłość rośnie wciąż,
Tak że przewyższa ziemskich więzów moc
I zaspokaja obecnością Twą.

4. Łącząc się z Synem ukochanym Twym,
Ojcze, radośnie znów chwalimy Cię,
Ucztując na miłości świętej Twej,
Kosztując, jak Twe imię słodkie jest.