27 — Ciebie, Ojcze, uwielbiamy (R36; E45; 2.18)

Słowa: Robert S. HawkerMelodia 1

1. Ciebie, Ojcze, uwielbiamy
I kłaniamy Tobie się;
Znać Cię — szczęściem Twoich dzieci,
„Abba” mówią tylko te.
Honor ten dziedzictwem naszym,
Dar Twój przez Jezusa krew;
Dziś Bóg Duch wraz z duchem naszym
Świadczy, żeśmy dzieci Twe.

2. Zamiar Twój dał nam istnienie,
Gdy w rozległym planie Twym
Tyś w Chrystusie lud swój wybrał,
Zanim świat stworzony był.
Jakże wielki dar miłości!
My — jak cenni w oczach Twych!
Gdyś nas swemu dał Synowi,
On upodobaniem Twym.

3. Choć upadek nasz w Adamie
Kontakt z Bogiem zerwał nasz,
Zamysł Twój przez krew Jezusa
Przyprowadził bliżej nas.
W Nim jest nasze odkupienie,
Łaska, chwała w Synu Twym;
Jaka głębia miłosierdzia!
Odkupieni — jedno z Nim.

4. Poprzez wszystkie zmienne pory,
Smutek, ból, kłopoty, strach
Twoja miłość nieodmienna
Przeprowadza stale nas.
Wkrótce krwią nabyte dzieci
Wokół tronu wzniosą hymn,
Za bogate Twe zbawienie
Chwaląc Ciebie w pieśniach swych.