31 — Odpowiadamy sercem, Ojcze, Ci (R40; E51; 2.20)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Odpowiadamy sercem, Ojcze, Ci,
Tak bliscy Ci,
Synowie, którym wolność dałeś, by
Przy Tobie być.
Cudowna myśl, że wielu w chwale Twej
Jak Chrystus będzie, wiecznie ciesząc Cię.

2. On Twą rozkoszą, w Nim przez łaskę Twą
Nasz udział jest;
Miłością, Ojcze, którą darzysz Go,
Nas kochasz też.
Widzimy teraz w obecności Twej
Tę chwałę, którą obdarzony jest.

3. To On tu śpiewa, On raduje się,
Gdy wielbi Cię,
A wielu synów pragnie ze swych serc
Głos jeden wznieść
I cześć Ci oddać, Boże Ojcze, dziś;
O Źródło w ekonomii, chwała Ci!