188 — Wiedziałeś, że gdyś w ciele był (R340; E491; 8.40)

Słowa: Watchman NeeMelodia 1

1. Wiedziałeś, że gdyś w ciele był,
Zewnętrznie tylko znałbym Cię;
Dlatego zszedłeś jako Duch,
By w duchu mym dać poznać się.

2. W swym ciele odkupiłeś mnie;
Dziś Pocieszyciel — Duch to Ty;
Zewnętrzny fakt przeminął, bym
W wewnętrznej unii z Tobą był.

3. Dziś nieustannie jako Duch
Objawiasz mi osobę swą,
Bym w duchu Cię poznawać mógł,
Obecność, rzeczywistość Twą.

4. Znam życie Twe, to więcej niż
O Tobie mogli wiedzieć ci,
Co żyli z Tobą, znali Cię,
Gdyś w ziemskim ciele z nimi był.

5. Twój Duch w mym wnętrzu mieszka, więc
Tyś rzeczywisty dla mnie jest;
Choć nie dotknąłem, ufam Ci,
Choć nie widziałem, kocham Cię.

6. Twój Święty Duch wciąż w głębi mnie
Napełnia mnie bogactwem Twym
I jako mądrość, świętość, moc
Dostarcza Ciebie, Panie, mi.

7. Twój Duch z mym duchem jedno jest,
Zaopatruje w Ciebie mnie,
Więc chociaż sobą jestem wciąż,
To stale Tobą jestem też.