294 — W Święte Świętych wejdź (R516; E770; 13.1)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. W Święte Świętych wejdź, tam, gdzie łaski tron,
By łaski strumień mógł biec;
W Święte Świętych wejdź, tam, gdzie łaski tron,
By łaski strumień mógł biec.
Alleluja! Alleluja!
By łaski strumień mógł biec;
Alleluja! Alleluja!
By łaski strumień mógł biec.

2. W Świętym Świętych żyj, Pana widząc twarz,
Wnet zalśni oblicze twe;
W Świętym Świętych żyj, Pana widząc twarz,
Wnet zalśni oblicze twe.
Alleluja! Alleluja!
Wnet zalśni oblicze twe;
Alleluja! Alleluja!
Wnet zalśni oblicze twe.

3. W ducha swego wejdź, w nim kadzidło spal,
Ze zdroju życia napij się;
W ducha swego wejdź, w nim kadzidło spal,
Ze zdroju życia napij się!
Alleluja! Alleluja!
Ze zdroju życia napij się!
Alleluja! Alleluja!
Ze zdroju życia napij się!