288 — O Panie, Duchem jesteś dziś! (R502; E745; 12.3)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. O Panie, Duchem jesteś dziś!
Ty w duchu żyjesz mym;
Dwa duchy jednym stały się;
Jedno jesteśmy w nim.

2. Twój z naszym duchem, Panie, Duch
Świadectwo składa wciąż,
Żeśmy zrodzeni z Ojca, by
W dziedzictwie chwałę wziąć.

3. W duchu możemy dotknąć Cię
I z bogactw czerpać Twych;
Ty jako Duch udzielasz nam
Siebie bez miary dziś.

4. Chodzić możemy w duchu swym
I naśladować Cię,
Gdy jako Duch prowadzisz nas
I dajesz światło swe.

5. W duchu przez Twego Ducha żyć
I czcić możemy Cię;
W duchu przez swego Ducha nam
Wzmocnienie dajesz swe.

6. Gdy w duchu swym modlimy się,
A z nami też Twój Duch,
Ty jako Duch wciąż wspierasz nas,
Wzdychając w nas bez słów.

7. Do ducha wracać chcemy więc,
By z Twym w kontakcie trwać;
W boskim dziedzictwie w duchu swym
Obfity udział brać.

8. O, cóż za jedność, Panie mój —
Dwa duchy jednym są!
Twój w naszym duchu żyje Duch,
Nasz w Twym przebywa wciąż.