183 — Choćby w Betlejem Chrystus… (R329; E477; 7.5)

Słowa: Johann A. Silesius, ref.: Albert B. SimpsonMelodia 1

1. Choćby w Betlejem Chrystus
Sto razy zrodził się,
Lecz gdy Go nie ma w Tobie,
Twa dusza pusta jest;
Krzyż na Golgocie nigdy
Nie zbawi duszy twej,
Jedynie krzyż w twym sercu
Uzdrowić może cię.

Ref.: O krzyżu, przyjmuję ciebie
W głąb mego serca, bym
Mógł umrzeć już dla siebie
I Twym boskim życiem żyć.

2. Gdy coś, człowiecze, kochasz,
Sam się obrócisz w to:
W Boga, gdy kochasz Boga,
A w proch, gdy kochasz proch.
Wyjdź, aby Bóg mógł wkroczyć!
Śmierć ponieś, by mógł żyć!
Zatrzymaj się i usuń,
A On da wszystko Ci.

3. By przywieść cię do Boga,
Miłość — najkrótszą z dróg;
Szlak, którym wiedzie wiedza,
Zatacza wiele kół;
Więc zostaw świat za sobą,
A wtedy serce twe
Napełni On miłością,
Uczyni świętym je.