26 — W miłości czułej, Święty Ojcze nasz (E44; 2.17)

Słowa: Edward H. BickerstethMelodia 1

1. W miłości czułej, Święty Ojcze nasz,
Oddałeś Syna, aby za nas zmarł;
Gdy On się wstawia po prawicy Twej,
My w Duchu z wiarą przybliżamy się.
Przez wino, chleb powołujemy się
Na tę ofiarę, w której poniósł śmierć.

2. Niegodni, by synami nazwać się
I by okruchy zbierać z uczty Twej;
Spójrz jednak, Ojcze, na skruszonych w Nim,
W Kapłanie i Rzeczniku nas dziś przyjm.
Obszytą miłosierdziem szatę ma,
Napierśnik o współczuciu mówi nam.

3. O, usłysz nas, gdyż zawsze słyszysz Go,
Spójrz na nas, pokropionych Jego krwią;
Z cherubów cienia zaświeć, Ojcze nasz,
I przez niebiański pokarm ten nam daj
Przedsmakiem przyszłej chwały cieszyć się,
Twój uśmiech i błogosławieństwo mieć.

4. Nim opuścimy miłosierdzia tron,
Związani przez poręczeń Twoich moc,
W wolności serca oddajemy Ci
To, czym jesteśmy i co mamy, dziś.
Ofiary nasze przez pielgrzymie dni
I uwielbienie już na wieki przyjm.