28 — O Boże, w Twym Chrystusie (E46; 2.16)

Słowa: Miss C. ThompsonMelodia 1

1. O Boże, w Twym Chrystusie
Dziś dają poznać się
Upodobanie Twoje,
Błogosławieństwa Twe.
On wszedł w obecność Twoją,
Człowiekiem w niebie jest,
W Nim skupia się Twa chwała,
Ujawnia się Twój cel.

2. Jak promienieje miłość
Odbita w twarzy tej,
Błogosławione światło
Wypływa ciągle z niej.
Światło i miłość głoszą,
Czym, Ojcze, jesteś Ty,
Twą łaskę objawiają
Nam daną w Synu Twym.

3. Tyś zdrojem błogosławieństw,
Rozkoszy źródłem też;
W jedności trwają święci,
Wyznając imię Twe.
Z serc chwała się wylewa,
Ku Tobie wznosi się;
Głos echem odpowiada,
Że Bóg miłością jest.