15 — Za Twe wielkie miłosierdzie (R22; E26; 2.15)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Za Twe wielkie miłosierdzie,
Boże nasz, wielbimy Cię;
W naszych brakach i upadkach
Wielkość Jego jawna jest.
Uwielbiamy Cię, że ono
Dziś koroną naszą jest.

2. Jak zdumiewa nas bezkresne,
Ojcze, miłosierdzie Twe!
Dosięgnęło nas, grzeszników,
Już nie puści nigdy, nie!
Cóż od niego nas oddzieli?
Wszak niezmierne ono jest.

3. Twe obfite miłosierdzie
Wzbudza pieśń wdzięczności w nas;
Przez nie w Twoim odkupieniu
Swą przychylność dałeś nam.
Bez swojego miłosierdzia
Jak byś nią obdarzył nas?

4. O, jak drogie, czułe, słodkie,
Ojcze, miłosierdzie to!
Wciąż spotyka nas w potrzebach
Z cierpliwością wielką Twą.
Miłosierdzie Twe cenimy,
Nic nie zdoła przyćmić go.

5. Zawsze nowym miłosierdziem,
Ojcze, radujemy się;
Gdy co rano nam je zsyłasz,
Odświeżeniem dla nas jest.
Jak wspaniały jest smak jego!
Przyjmij więc należną cześć.

6. Za Twe wieczne miłosierdzie
Zawsze chcemy chwalić Cię;
Twoja łaska i przychylność
W nim zabezpieczona jest.
Miłosierdziu dziś ufamy,
Ono zawsze pewne jest.