10 — Jak wierny, godny wiary jesteś (R14; E18; 2.9)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Jak wierny, godny wiary jesteś,
Boże Ojcze mój!
Ogłasza cały wszechświat to,
Że wierny jest nasz Bóg.

Ref.: Jak wierność Twa niezłomna jest!
Dziś za nią Ciebie czczę;
Ustanowiona w niebie i
Dostępna dla mnie jest.

2. U Ciebie nie ma cienia zmian,
Boś Ty niezmienny Bóg;
Ty jaki byłeś, jakiś jest,
Na wieki będziesz już.

3. Twe słowo pewne jak Ty sam
Nieprzemijalne jest;
Choć znikną niebo z ziemią, lecz
Trwać będzie słowo Twe.

4. Nie cofasz nigdy darów swych,
A powołanie Twe
Jak miłosierdzie, łaska Twa,
Jak Imię wieczne jest.

5. Twe słowo wraz z wiernością Twą
Gwarancją dla mnie jest;
To przez nie pewność mogę mieć
I przez zbawienie Twe.

6. A gdy w swym „ja” nie ufam Ci,
Tyś nadal wierny jest;
Nie mógłbyś siebie zaprzeć się,
Wypełnisz słowo swe.

7. Tyś wierny ziścić obietnice,
Powołanie Twe;
Ja, karmiąc się wiernością Twą,
W siebie przyjmuję Cię.

8. Otaczająca tron Twój tęcza
Głosi wierność Twą,
A święte miasto wiecznie już
Wyrażać będzie ją.