75 — Tyś Syn umiłowany (R137; E189; 3.34)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Tyś Syn umiłowany,
Obrazem Boga Tyś;
Tyś drogim działem świętych
Przez krew przyznanym im;
A wśród stworzenia Boga
Tyś Pierworodnym jest;
Przez Ciebie zaistniało,
Byś całe posiadł je.

2. Przed stworzeniami jesteś,
Byt w Tobie wszystko ma;
Wszystkiego jesteś centrum,
Przez Ciebie wszystko trwa.
Jedynym Tyś początkiem,
Z umarłych pierwszym Tyś,
I dla kościoła — Ciała —
Chwalebną Głową dziś.

3. W Tobie jest cała pełnia,
Tak zechciał Ojciec Bóg,
Abyś w tym, co widzimy,
Mieć pierwsze miejsce mógł.
Zjednałeś wszystko z Bogiem
Krwią swą przelaną, by
Przedstawić nas świętymi
Przed Bogiem Ojcem Twym.

4. Tyś tajemnicą Boga,
Ty pełnię Jego masz;
Poznania i mądrości
Zawierasz w sobie skarb.
Tyś jest nadzieją chwały,
W nas trwasz na zawsze już;
My w Tobie doskonali,
Zaspokojony Bóg.

5. Wszystko jest cieniem, który
Objawia Ciebie nam —
Jedyną rzeczywistość,
Wkorzeniasz w siebie nas.
Bogactwem Twym się ciesząc,
Będziemy pełnią Twą,
I będąc Twoim Ciałem,
Zyskamy Boży wzrost.

6. Ukryci z Tobą w Bogu,
Ty życiem jesteś w nas;
Twój pokój w nas panuje,
Odpoczywamy tak.
W nowym człowieku, w Ciele,
We wszystkich wszystkim Tyś,
Tak wszechzawierający —
Wzywamy Ciebie dziś.