79 — Panie w typach i symbolach (R144; E196; 3.32)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Panie w typach i symbolach
Widać Ciebie, nasze wszystko;
To, czym byłeś dawniej w cieniach,
Dziś już jest rzeczywistością.
Rozważając więc ten obraz,
Gdy na niego tak patrzymy,
Twe bogactwo nas zachwyca
I czci pieśń Tobie wznosimy.

2. Panie, jesteś naszą Paschą,
W Tobie przeszedł Bóg nad nami;
Dzięki Twemu odkupieniu
Dziś w harmonii z Bogiem trwamy.
Ty Barankiem jesteś Bożym,
Odkupiła nas krew Twoja;
Stosujemy ją — nasz okup,
Jedząc Cię, prawdziwy pokarm.

3. Panie, Tyś jest chlebem z nieba,
Niekwaszonym chlebem życia;
Ciebie jedząc, porzucamy
Grzech i swe zmagania dzisiaj.
W typach chleba i baranka
Widać Ciebie — nasze życie;
Tyś nam ucztą przy Twym stole,
Gdzie Twych bogactw jest obfitość.

4. Panie, Tyś niebiańską manną,
By nam się za pokarm dawać;
Nim nas wzmacniasz i posilasz,
I potrzeby zaspokajasz.
Jesteś, Panie, żywą skałą,
Rozłupaną, by dać życie;
Pijąc Ciebie — żywą wodę,
Znamy życie Twoje dzisiaj.

5. Panie, Tyś jest ziemią Kanaan,
Mlekiem i miodem płynącą,
Wyniesioną i bogatą,
Dobrą i obfitującą.
Twą nadwyżką czcimy Boga,
W społeczności Twej działamy;
I w miłości tak złączeni,
Twą budowlę przejawiamy.