7 — Tyś miłością, światłem, Panie (R9; E13; 2.1)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Tyś miłością, światłem, Panie,
W Synu życiem jesteś sam;
Poprzez miłość, poprzez światło
Ty udzielasz życia nam.

Ref.: Tyś miłością, światłem Tyś!
W Synu życiem jesteś sam;
Poprzez miłość, poprzez światło
Ty udzielasz życia nam.

2. Miłość mówi, jaki jesteś,
W świetle widać czyny Twe;
Miłość wewnątrz, światło z zewnątrz
Razem objawiają Cię.

3. Miłość w łasce się objawia,
Światło jawne w prawdzie jest;
Przez Twą miłość nas radujesz,
W świetle poznajemy Cię.

4. Przez swą miłość po Kalwarię
Ty nam dałeś życie swe;
Dzięki światłu rozumiemy,
Że stosować mamy krew.

5. Tyś przez miłość jako życie
Wszedł w nas, by społeczność dać;
Dzięki światłu nas oczyszczasz,
Byśmy w niej wciąż mogli trwać.

6. Namaszczenie poznajemy
Przez Twą krew i światło Twe,
By nurt życia Twej miłości
Silniej płynął w nas co dzień.

7. W swej miłości nas zrodziłeś,
Abba Ojcem naszym Tyś!
Światło ciemność w nas rozprasza,
Aż ujrzymy tak, jak Syn.

Ref.: Co za łaska! Co za prawda!
Miłość Twa i światło Twe!
Chwalić Cię bez końca chcemy,
Przez nie poznajemy Cię.