6 — O Boże, źródłem życia Tyś (R8; E12; 2.2)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. O Boże, źródłem życia Tyś,
Bogatym, dostępnym tak;
Wypływasz jako żywy zdrój,
Ku wieczności płyniesz tak.

2. W miłości w Synu zszedłeś Ty,
By wśród ludzi płynąć móc;
Dziś wewnątrz nas przez łaskę swą
Ty wciąż płyniesz jako Duch.

3. Choć w grzechu i podłości swej
Pozostawiliśmy Cię,
Tyś w Synu nas odkupił, by
Dać łaskę i życie swe.

4. Choć lekceważyliśmy Cię
I Duch Twój zasmucał się,
Ty wciąż przychodzisz jako Duch
I dajesz nam życie swe.

5. Ty w swoim Synu jako Duch
Zespoliłeś z nami się;
Namaszczasz przez społeczność nas,
By więcej w nas siebie wnieść.

6. Chrystusa łaska, miłość Twa
I społeczność Ducha w nas
Na wieczność dają dzielić nam
Bożego bogactwa skarb.

7. Są jedno — Ojciec, Syn i Duch,
Otaczają troską nas;
Śpiewamy zgodnie miłość Twą,
By chwałę Ci oddać tak.