4 — Błogosławieństwem wszelkim Bóg (R5; E8; 1.2)

Słowa: Thomas KenMelodia 1

1. Błogosławieństwem wszelkim Bóg,
Dziś chwali Go tu Jego lud,
Stworzenie i niebiański chór —
Chwalebny Ojciec, Syn i Duch.

2. Chwalmy więc Ojca — źródłem On!
Syn wypływaniem — chwalmy Go!
I Ducha — przepływ — chwalmy też!
Dziś Bóg udziałem naszym jest!