107 — Siedem Duchów Bożych (R187; E1122; D44)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. „Siedem Duchów” Bożych — znak,
Że się zaczął inny wiek;
W wieku tym wraz z Duchem Syn
O kościoły troszczy się.

Ref.: Przyjdź, o siedem Duchów, przyjdź,
Dzieło odzyskania czyń!
Spal i zbadaj głębie serc;
Twoje są kościoły, wiedz!
Spalaj, badaj;
Twoje są kościoły, wiedz!

2. Siedemkroć wzmocniony Duch —
Na martwotę Boża maść,
Aby święci żyli znów,
By Pan spalał, badał nas.

3. Zintensyfikował Bóg
Ducha — dziś nie jeden więc,
Ale siedem Duchów już
Kościołowi zasób śle.

4. Siedem Duchów — siedem lamp,
W których ogień pali się;
On nie uczy — spala nas,
Boży zaspokaja cel.

5. Siedem oczu bada nas —
Duch przenika nas na wskroś;
On obnaża stale nas,
Oczyszczając kościół wciąż.

6. Pan kościołom swoim dał
Siedem Duchów, każdy więc,
Kto w kościołach dzisiaj jest,
Duchem tym niech cieszy się!