22 — O, jak wielkie rzeczy Bóg uczynił nam! (R31; E39; D49)

Słowa: Fanny J. CrosbyMelodia 1

1. O, jak wielkie rzeczy Bóg uczynił nam!
Niech chwała Mu będzie — On Syna nam dał,
Co życie swe oddał, by zbawić swój lud,
I życia drzwi rozwarł, by każdy wejść mógł.

Ref.: Chwalmy Go! Chwalmy Go!
Niech rozbrzmiewa nasz głos!
Chwalmy Go! Chwalmy Go!
I radujmy się w Nim!
Do Ojca przez Syna przychodzimy dziś,
By w duchu i w prawdzie uwielbiony był.

2. Co za odkupienie: krwią spłacony dług
Każdemu, kto wierzy, obiecał nasz Bóg;
I choćby największy z grzeszników przyjść miał,
W Jezusa gdy wierzy, przebaczenie ma.

3. O, niewysłowiona dziś radość jest w nas
Za wszystko, co zrobił i nauczył nas,
Lecz zachwyt wspanialszy i większy w nas, gdy
Jezusa ujrzymy, by wiecznie z Nim być.