165 — Racz wzmocnić mego ducha, Panie! (R299; E1134; D43)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Racz wzmocnić mego ducha, Panie!
Byś wzmocnił go dziś, modlę się.
O! Wzmocnij go dziś swoją mocą
I w serce me dzisiaj wejdź!

Ref.: W serce me wejdź, w serce me wejdź,
Na serce się rozszerz, Panie!
Czyń sobie dom, miej drogę swą,
By serce me zdobyć całe.

2. Na serce me rozszerz się, Panie!
Do niego się wlej, modlę się.
Rozprzestrzeń się z ducha na serce,
Dziś do mego serca wejdź!

3. Czyń sobie swój dom w moim sercu!
Miej dom w sercu mym, modlę się.
Byś pełnią swą mógł nas napełnić,
W mym sercu rozgaszczaj się.

4. A Temu, co ma moc uczynić
W nas ponad to, co w myślach jest,
Szeroko otwieram swe serce,
By w pełni mógł zająć je.