O wstań, miła ma — PnP 2:10–13, 16–17 (Rise up, my love; M76)

Melodia 1

Pieśń nad Pieśniami 2:10–13, 16–17

O wstań, o wstań już, miła ma,
Za mną chodź, zima minęła — patrz,
Skończył się deszczu czas.

Kwiaty ukazują się,
Nastał radości czas,
A gołębic słodki śpiew
Cała ziemia słyszy już.

Mój miły jest mój,
Jam jego jest,
On pasie swe stada wśród lilii.
Zanim minie dzień
I pierzchnie nocy cień,
Przyjdź, mój miły,
O miły mój, przyjdź!

O wstań, o wstań już, miła ma,
Za mną chodź, zima minęła — patrz,
Skończył się deszczu czas.