100 — Przyszliśmy, by Twoją wieczerzę spożywać (R172; E1106; 3.28)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Przyszliśmy, by Twoją wieczerzę spożywać;
Jedzenie i picie to jedności znak.
Twą mając obecność, wyznając naszą jedność,
Błogosławieństwo Twoje możemy dziś znać.

2. Tu jemy chleb Twego złamanego ciała,
Radując się, że Ciało Twe jedno jest.
Chleb jeden na stole dziś jego jest symbolem;
Świadczymy tak, że jedno uczyniłeś nas.

3. Twój błogosławieństwa tu kielich pijemy,
Prawdziwą społeczność kościoła w Twej krwi.
Przez wiarę zbawieni, Twych świętych przyjmujemy,
Co dzięki odkupieniu przy Bogu są dziś.

4. Dziś we wszystkich ustach więc brzmi: „Alleluja!”
Za rzeczywistości tej wspaniały dar.
Twą krew stosujemy, Twym Ciałem się cieszymy,
Byś tak dla siebie kościół swój chwalebny miał.