416 — Więc przyjdą i będą na wzgórzu Syjonu śpiewać (E1342)

Jr 31:12Melodia 1

Więc przyjdą i będą na wzgórzu Syjonu śpiewać
I wraz do dobroci swego Pana zbiegną się —
Zbiegną się do zboża, do wina i do oliwy, do młodych,
Zbiegną się do młodych z bydła i spośród trzód,
A dusza ich będzie jak nawodniony ogród
I już nigdy więcej nie zabraknie im sił.