241 — Przychodzę, by spotkać się z Nim (R409; E554; D37)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Przychodzę, by spotkać się z Nim,
Zanim noc się w poranek przerodzi;
Patrzę w Jego twarz, która świeci mi,
Pan w moim wnętrzu wschodzi.
I przemawia do mnie, objawia mi,
Czym tu mogę dziś cieszyć się;
I z rozkoszą uczestniczę w Nim —
Głód mój nasycony jest!

2. Pan Duch mówi przez Słowo swe,
Że aż serce me echem Mu śpiewa;
I zdrój życia z łaską i siłą swą
On w duszy mej wylewa.
I przemawia do mnie, objawia mi,
Czym tu mogę dziś cieszyć się;
I w potrzebie każdej piję Zeń —
Pragnienie ustało me!

3. I gdy tak raduję się Nim,
Czuły Jego dosięga mnie dotyk;
On nasyca i zaspokaja mnie
Esencją swej istoty.
I przemawia do mnie, objawia mi,
Czym tu mogę dziś cieszyć się;
I jak mogę, uczestniczę w Nim —
Me troski rozpierzchły się!