356 — Żyć dziś w Bożym królestwie to ponosić koszt (R683; E947; D34)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Żyć dziś w Bożym królestwie to ponosić koszt,
By w nagrodę, gdy przyjdzie, móc z Nim dzielić tron;
Mądrość boska tkwi w tym, by wyszkolił nas Bóg,
Aby swą sprawiedliwość i plan ziścić mógł.

2. Dzieci Boga zrodzone, by królować móc
Z Jego Synem, a zatem dziś szkoli nas Bóg —
Uczy nas jak zwyciężać, jak królami być,
Aby przez nas nad wszystkim królować już dziś.

3. Poddanymi tronowi więc uczmy się być,
W dyscyplinie i pod Jego rządami żyć;
Wtedy jako dziedzice my i Boży Syn
Władzę nad narodami obejmiemy z Nim.

4. Sprawiedliwie ze sobą postępujmy więc,
Żyjmy z ludźmi w pokoju, w Bogu cieszmy się,
Rzeczywistość królestwa zachowując tak
I gotowi królować, gdy nadejdzie czas.

5. Kiedy Chrystus z królestwem powróci już tu,
Wtedy władzą królewską nagrodzi nas Bóg;
Sprawiedliwość swą przez nas zachowując tak
I swą mądrość zwierzchnościom objawiając w nas.

6. W tym też celu apostoł bez strudzenia biegł,
By nagrody królestwa nie pozbawić się;
„Bądźcie wciąż Panu wierni!” — przykazywał nam,
By nagroda królestwa zachęcała nas.

7. Daj nam łaskę, o Panie, dla królestwa żyć,
Przysposabiać się, żebyś nagrodził nas nim;
W rzeczywistość królestwa ucz wchodzić co dnia,
Aby mogło, gdy przyjdzie, nagrodą być nam.