338 — Posiądźmy ziemię, którą Bóg darował nam (R648; E1287; 16.4)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Posiądźmy ziemię, którą Bóg darował nam;
Chrystusa zyskać można wiele tak;
By wziąć ją, Bóg we wszystko wyposażył nas —
Dał krew, dał Słowo, Ducha, kościół dał.

Ref.: (siostry śpiewają)
O bracia, zawładnijmy ziemią!
Bóg w nasze ręce oddał ją;
O! Bądźmy silni i to uczyńmy!
Chwalebna ziemia, wejdźmy w nią!

(bracia śpiewają)
O siostry, zawładnijmy ziemią!
Na wszystko to zważajmy wciąż!
Pan wszedł przed nami, by nas wprowadzić,
Dziś mamy wszystko, by ją wziąć.

2. Dziś mamy krew! Ofiarą czystą Chrystus jest;
By zaspokoić Boga, siebie dał.
Z odwagą więc do tronu łaski zbliżmy się
I cenną krew stosujmy cały dzień.

3. Codzienny pokarm — Słowo Boże mamy też,
Złączone z wiarą przez nasze „amen”.
To żywe Słowo ciągle w nas przemawiać chce
I regulować nas przez cały dzień.

4. Dziś mamy Ducha! To rzeczywistości Duch;
Od zmiennych uczuć niezależny jest.
On mieszka w nas i uczy, aby mieszkać w Nim,
By w rzeczywistość wszelkich rzeczy wejść.

5. I kościół mamy — tylko razem uda się
Tej realności pełnię posiąść, by
Wszystkozawierający Chrystus stał się nasz
I by On wszystkim dla nas, święci, był.