332 — Gdy razem się zbieramy tu (R622; E864; 16.1)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Gdy razem się zbieramy tu,
Pokarmu od nas pragnie Bóg;
Chrystusa pełnię więc dajmy Mu,
Dziś wystawiając Go.

Ref.: Więc wystawiajmy Go,
Więc wystawiajmy Go;
Przynośmy do kościoła tu
I wystawiajmy Go.

2. W Chrystusie żyć i walczyć w Nim,
Pracować w Nim, nie licząc dni,
Z nadwyżką Jego się zbierać, by
Móc znów wystawiać Go.

3. Nasz Chrystus dla nas życiem jest,
Rzeczywistości w Nim jest treść,
By zawsze, gdy spotykamy się,
Móc wciąż wystawiać Go.

4. Dla Boga On tu darem jest,
Ze sobą Go dzielimy też,
Wraz z Bogiem Nim radujemy się,
Wciąż wystawiając Go.

5. Zmartwychwstałego przynieś tu,
Wywyższonego w darze złóż,
Chrystusem niech się raduje Bóg,
Gdy wystawiamy Go.

6. On centrum, realnością jest
I naszą On posługą też,
I spotkań On atmosferą jest,
Więc wystawiajmy Go.

7. Modlitwa nasza, świadectw treść,
Społeczność między nami też,
Użycie darów i każda rzecz
Wystawiać mają Go.

8. By Ojciec uwielbiony był
I wywyższony Chrystus, Syn,
By spotkań cel wypełniony był,
Wystawiać mamy Go.