343 — Gdy Chrystusem usługujesz (R655; E912; 17.2)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Gdy Chrystusem usługujesz,
Służysz Bogu, ludziom też.
Kiedy świętym Go udzielasz,
To prawdziwą służbą jest.

Ref.: Gdy Chrystusem usługujesz,
Służysz Bogu, ludziom też.
Kiedy świętym Go udzielasz,
To prawdziwą służbą jest.

2. Jak Izrael składał dary
Z obfitości ziemi swej,
Tak też owoc nasz z Jezusa
W służbie innym mamy nieść.

3. Na Chrystusie — naszej ziemi —
Trudźmy się, by zbierać plon.
Pijąc Go, aż się przeleje,
By z innymi dzielić Go.

4. Pana się trzymając, rosnąc,
Członki pełnią funkcję i
Wciąż w Chrystusie mając udział,
Ciału usługują Nim.

5. W społeczności i świadectwie,
W uwielbianiu Boga też,
W pomaganiu i posługach
Chrystus naszą służbą jest.