Góry rozejść mogą się — Iz 54:10 (M35; For the mountains may depart)

Góry rozejść mogą się,
A pagórki zacząć drżeć,
Lecz Me miłosierdzie
Nie opuści nigdy cię;
Pokoju przymierze Me
Nigdy nie zachwieje się —
Tak mówi Jahwe,
Współczucia pełen Bóg.

Bo twym małżonkiem jest twój Stwórca,
Pan Zastępów On się zwie.
Izraela Święty, to Imię Jego jest.
Zbawicielem twoim On,
Całej ziemi jest to Bóg;
To właśnie Jezus,
Nasz Zbawca, Bóg i Mąż.